เกี่ยวกับ Spot 46

สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (coronavirus) 

สำหรับคำถามและการที่จะมีใครคอยรับฟัง คุณสามารถติดต่อ Spot 46 

info@spot46.nl

Eva: 06-81880705

Jesca: 06-39011581

Viki: 06-39011579

Dana: 06-39861338

หากเป็นไปได้เราจะพยายามช่วยเหลือคุณติดต่อคุณด้วยภาษาของคุณเอง อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ด้วยกันเราจะสามารถเห็นสิ่งที่เราสามารถเป็นประโยชน์ต่อคุณได้

Spot 46 เป็นหน่วยงานซึ้งให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยในแวดวงการขายบริการทางเพศ Spot 46 คือโครงการที่ได้ริเริ่มโดยเทศบาลกรุงเฮก (The Hague) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสถานะทางสังคมของผู้ขายบริการทางเพศ

บริการของ Spot 46
ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน รวมทั้งผู้ที่เริ่มทำงานขายบริการทางเพศ (น้องใหม่ในวงการ)

  • ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับสถานประกอบการณ์หรือที่ทำงานของคุณ เช่นทางด้านความปลอดภัย การยืนหยัดโดยตัวคุณเอง และเรื่องอื่นๆ
  • สนับสนุนพัฒนาความสามารถและอาชีพในสาขาที่คุณมีความชำนาญ หรือในด้านที่คุณไม่ถนัด (ในกรณีที่ต้องการเลิกอาชีพขายบริการ)
  • การให้คำแนะนำส่วนบุคคลโดยผู้ฝึกสอนหรือโดยการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
  • ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทางเพศหรือเพศวิถี เทคนิคการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การคุมกำเนิด และอื่นๆ
  • ทุกบ่ายวันศุกร์ (13.30-16.00) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อทางเพศ Reginal STD Centreให้บริการคลีนิคที่เป็นความลับ โดยไม่จำเป็นต้องมีการนัดล่วงหน้า(walk in clinic) คุณสามารถตรวจโรคติดต่อทางเพศ (STD) ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี(hepatitis B) ตลอดทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและใบสั่งยาคุมกำเนิดชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ตอนเช้า(morning-after pill) และ/หรือการตรวจการตั้งท้อง
ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินและข้อควรปฎิบัติต่างๆ
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชีหรือการทำบัญชี เงินสงเคราะห์ หนี้สิน ประกันต่างๆ กฎหมายการจ้างงาน การอยู่อาศัยอย่างถาวร เป็นต้น
  • ทุกบ่ายวันพุธ (13.00-15.00) ให้บริการแนะนำด้านกฎหมายโดยไม่ต้องมีการนัดล่วงหน้า ท่านสามารถขอทราบข้อมูลหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือทนายได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • ท่านสามารถขอนัดนักบัญชีฟรีได้ผ่านทาง Spot 46
วิธีการทำงาน
Spot 46 จ้างทีมงานนักสังคมสังเคราะห์ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ้งสามารถพูดได้หลากหลายภาษา มีประสบการณ์ในการฝึกสอน สนับสนุน ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ทำงานขายบริการ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้บนพื้นฐานความพึ่งพอใจของท่านเอง ไม่มีข้อบังคับและภาระผูกพันใดๆ หากเป็นความต้องการของท่านทีมงานจะช่วยคุณประสานใหท่านได้ติดต่อและพบกับหน่วยงานต่างๆ เช่นศุนย์ควบคุมโรคติต่อทางเพศ (soa centrum) ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ (SHOP), หอการค้า สรรพากร ตำรวจ สำนักงานบัญชี และ ทนายความ
ข่าว
ท่านรู้มั้ยว่าSpot 46 ให้บริการสอนภาษาดัชท์ ทุกวันอังคาร ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง (13.00-15.00) ที่ Herengracht 46A. สนใจโทรติดต่อและลงทะเบียนเรียนฟรี
หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณากด ที่นี่ เพื่อติดต่อเรา กรุณาเช็คตารางเวลาให้คำปรึกษาต่างๆที่ ชั่วโมงการให้คำปรึกษา