PERSBERICHT – Den Haag – 6 juni 2018

5 juni was een feestelijke ochtend bij Spot 46, het informatie- en adviescentrum voor sekswerkers in Den Haag. Spot 46 ontving samen met belangenvereniging Liberty The Hague en theatermaker Esmeralda Detmers de Gouden Caleidoscoop voor hun kunstproject ’BEMIN, een kijkje achter de gordijnen van sekswerkers‘. De prijs werd uitgereikt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en houdt in dat BEMIN het beste cultuurparticipatieproject van de provincie Zuid-Holland is.

Alle betrokken organisaties en opdrachtgever SHOP (Stichting Hulp en Opvang Prostitutie) zijn ontzettend trots op deze prijs. De prijs betekent een erkenning voor het belang van BEMIN en diens doel om vooroordelen over sekswerk te verminderen en de positie van sekswerkers te verbeteren. Het project laat zien dat sekswerkers een ander beeld van hun werk en wie zij zijn verdienen.

BEMIN was rond afgelopen jaarwisseling drie weken lang te bezoeken op de Stille Veerkade in Den Haag. Bij het project kregen bezoekers de kans om in contact te komen met de verhalen van sekswerkers. Door middel van een interactieve kunstervaring werden zij langs (voor)oordelen van henzelf en anderen naar een kwetsbare ontmoeting met zichzelf gevoerd.

SHOP gaf opdracht tot dit project, omdat sekswerkers te maken hebben met een groot stigma. Hun werk speelt zich in een besloten omgeving af, waardoor mensen meestal geen juist beeld van sekswerkers hebben. Hierdoor ontstaan er allerlei vooroordelen over hun persoonlijkheid, werk en (werk)omgeving, zoals: een sekswerker kan geen goede ouder zijn.

Door de confronterende ervaringsroute waar bezoekers achter het raam kwamen te zitten en verhalen hoorden over het leven van sekswerkers, was er herkenning, werd onwetendheid weggenomen en werden vooroordelen ontkracht. Zo kregen bezoekers een ander beeld van sekswerkers. De jury koos BEMIN als winnaar, omdat het project taboedoorbrekend is, liet jurylid Elten Kiene weten. Als kracht van BEMIN noemde hij de verhalen van mensen die gedeeld worden en de safe space die gecreëerd is. Hierdoor was het mogelijk dat bezoekers kritisch naar zichzelf gingen kijken en in gesprek gingen met anderen. Ook roemde de jury de betrokkenheid van sekswerkers bij de uitvoering van het project. Ze hebben hun verhalen verteld, de kunstwerken gemaakt en gingen in gesprek met bezoekers van BEMIN.

BEMIN is tot stand gekomen met middelen van de gemeente Den Haag (Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn) en Fonds 1818.