Current opening hours of Spot 46 during Corona

The Dutch government has decided on a complete lockdown until at least 9 February 2021. This also means the closure of the sex industry. In connection with the stricter measures, Spot 46 will also close its doors until 9 February. With the exception of the STD...

Programul de lucrude Spot 46 in timpul epidemiei de Corona virus

Guvernul olandez a decis să pună în aplicare un blocaj complet până cel puțin pe data de 9 februarie 2021. Aceasta înseamnă, de asemenea, că toate stabilimentele sexuale vor fi închise. În legătură cu măsurile înăsprite împotriva corona virus, Spot 46 își va închide,...

A Spot46 aktuális nyitvatartási rendje a koronavírus idejére

A holland kormány döntése alapján előreláthatóan 2021. február 9-ig minden zárva marad. Ez a szexmunkások munkahelyire is vonatkozik. A szigorított intézkedések miatt a Spot 46 is zárva tart február 9-ig. Ez alól egyedül a nemibetegség-szürés a kivétel, szerda...

Horario actual de apertura de Spot 46 durante Corona

El gobierno holandés ha decidido un cierre completo hasta al menos el 9 de febrero de 2021. Esto también significa el cierre de la industria del sexo. En relación con las medidas más estrictas, Spot 46 también cerrará sus puertas hasta el 9 de febrero. Con la...

Actuele openingstijden van Spot 46 tijdens Corona

De Nederlandse regering heeft besloten tot een volledige lockdown over te gaan tot in ieder geval 9 februari 2021. Dit betekent ook een sluiting van alle seksinrichtingen. In verband met de aangescherpte maatregelen sluit ook Spot 46 tot 9 februari haar deuren. Met...